กลับ
สาย 22
ลาดพร้าว-ห้างเซ็นทรัลพระราม 3
เที่ยวไป:
เที่ยวกลับ: ข้อมูล: